Hajnówka 19.04.2011 r.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 21 kwietnia 2011 r. do 12 maja 2011 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- ul. Lipowa nr geod. 3033/33 – art. 37 ust. 2 pkt. 6 ugn,

- ul. A. Zina 3 -  lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- ul. 3 Maja 45 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- ul. 3 Maja 45 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. Tulipanowa, nr geod. 2925/43 o pow. 251 m2 – nieruchomość gruntowa przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe